ATLYGINIMAS UŽ UGDYMĄ

Atlyginimo už ugdymą mokėjimo tvarka (dir.įsak. 2018 04 10 v-54)
Prašymas dėl priėmimo mokytis (spausti čia)

ATLYGINIMAS UŽ UGDYMĄ MOKAMAS BANKO PAVEDIMU:

Mokėjimo suma:Už 2018/2019 m. m.
100 eurų
(metinis)  50 eurų (pusmečiui)
Gavėjo pavadinimas:Kauno Jono Pauliaus II gimnazija
Atsiskaitomoji sąskaita:LT554010051001758210
BankasAB DNB
Banko kodas   40100,
Įmonės kodas   302868589
Mokėjimo paskirtis:

Mokinio: vardas, pavardė, gimimo data,
klasė,
I/II pusmečio arba metinis atlyginimas už ugdymą.

Nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje atlyginimas už ugdymą — 100 eurų per mokslo metus. SPRENDIMAS>>

Copyright Text and Footer Links