SOC. PEDAGOGĖ

Socialinių pedagogų konsultacijos

Agnė Jankauskienė (Koirienė) 
Baltų pr. 103, kab. Nr.129.

Pirmadienis                  13.00-14.00
Antradienis                  8.00-12.00,       13.00-14.00
Trečiadienis                 11.00-13.00      14.00-15.00
Ketvirtadienis             10.00-12.00     13.00-14.00
Penktadienis               10.00-11.00

Modestas Kumpikevičius
Baltų pr. 123 , kab. Nr. 107

Pirmadienis 11.00- 14.00
Antradienis 08.50 – 09.50; 12.00-13.00
Trečiadienis 08.50- 09.50

 

Jurgita Deineraitė *  Baltų pr. 103, kab.Nr.129.
* vaiko auginimo atostogose


Socialiniai pedagogai:

 • Tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.);
 • Organizuoja moksleivių nemokamą maitinimą;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų-socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumų prevencija;
 • Prireikus lanko vaikus namuose.

 

 

LOGOPEDĖ

Logopedų konsultacijos

 • Tiria mokinių kalbą ir išaiškina jų kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimus;
 • Nustato kalbos sutrikimų priežastis ir pobūdį;
 • Teikia korekcinę logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų; t.y. tarties, rašymo, skaitymo, mikčiojimo ir kt.;
 • Parenka diferencijuotus, specifinius, efektyvius metodus ir būdus šiems sutrikimams šalinti;
 • Supažindina tėvus su jų vaiko kalbos, kalbėjimo ar komunikacijos sutrikimais;
 • Šviečia pedagogus, tėvus (globėjus), mokinių kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo klausimais.

LOGOPEDĖS  SPEC.  PEDAGOGĖS Violetos Katinienės KONSULTACIJOS
Skambinti mob. tel. 8 610 10515


 

PSICHOLOGĖ

 PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

Paprastai psichologo konsultacija trunka 50 minučių.
Neretai konsultacijoje tenka apsilankyti ne vieną kartą.


Psichologo konsultacijos metu:

 • Žvilgsnis iš šalies į susidariusią situaciją;
 • Konfidencialumo, t.y. psichologas be jūsų sutikimo kitiems žmonėms neatskleis, kas kalbėta per konsultaciją;
 • Laisvės keistis, aptarti įvairius galimus problemos sprendimus;
 • Atsakomybės už savo sprendimus.

Mokyklos psichologės priėmimo psichologiniam konsultavimui, įvertinimui bei tyrimams darbo valandos:

Rūta Mikalauskaitė Krūvelienė psichologė,
(Vinga Indriūnienė* –  psichologė, (* vaiko auginimo atostogose)).  

Pirmadienis
Antradienis                8.30-15.30
Trečiadienis
Ketvirtadienis          8.30-15.30
Penktadienis

 Darbo dokumentai, kuriuos turi rengti ar pildyti mokyklos psichologas

Informacija apie pagalbą mokiniui ir mokytojui pdf

 Jaunimo Linija
Anoniminė psichologinė pagalba telefonu 8 800 28888, visą parą, pokalbiai nemokami.


 

 

1-4 KLASIŲ

2018 / 2019 m. m.

​  Svajūnė Ališauskienė
  Laima Babenskienė
  Larisa Baronienė
  Aidana Bičkuvienė
  Danutė Guigienė
  Ramutė Jaraitienė
  Danguolė Kairaitienė
  Vilmantė Karaliūnaitė
  Vilma Keterienė
  Dalija Kriaučiūnienė
  Rita Labanauskienė
  Daina Medinskaitė
  Vitalija Mikšytė
  Edita Miliušienė
  Virginija Naujokienė
  Liudmila Paleckaitienė
  Indrė Pamarnackaitė
  Rita Petruškevičienė
  Viktoras Rimkus
  Ramutė Rimkuvienė
  Modestas Kumpikevičius
  Brigita Stonienė
  Aušra Sudikienė
  Ingrida Tarvydienė
  Dalytė Urbonienė
  Ona Varžinskaitė
  Aušra Vėželienė
  Almanta Vizbarienė

5 – 8 ir I – IV GIMNAZINIŲ KLASIŲ

2018 / 2019 m. m.

Tikyba
   Andrius Alminas (kapelionas)
   Kristina Šabūninienė *
   Irena Grigienė
   Indrė Pamarnackaitė
   Mantvydas Randis
   Ona Varžinskaitė

​Lietuvių (gimtoji) kalba
  Aušra Pekšienė
  Audra Bražukaitė
  Laimutė Lingytė
  Giedrė Mazurkevičienė
  Beata Šadzevičienė
  Aurelija Pielikienė​
  Dainora Vasilė​
  Snieguolė Vaitilavičiūtė​
  Edita Zdanienė​

Užsienio kalbos
Anglų

   Edita Brazauskienė​
   Vilma Šidlauskienė​
   Jurgita Stauskienė​
   Lina Steponkienė
   Aušra Žiužnytė
   Dalia Ušparienė​
   Ana Gaidamavičienė
   Marius Jankevičius
   Armandas Rumšas
   Gerda Juodiškienė
Vokiečių
   Laima Bytautienė​
   Vilija Žygienė
Rusų
   Renata Baršukaitienė
   Violeta Černiuvienė
   Ramutė Petrakova
   Antanina Versickienė
Prancūzų
  Aneta Ona Trapenskienė

Istorija
  Birutė Ambraziūnienė
  Audronė Bakūnienė
  Vaida Kemzūrienė
  Vaidutė Godaitė

Matematika
  Rima Margienė
  Laimutė Navickienė
  Jolanta Paulauskienė
  Marija Šalčiuvienė
  Diana Stanionienė
  Nijolė Určinauskienė
  Raimunda Vaitkevičienė
  Vilija Verpečinskienė

Informacinės technologijos
  Edita Mikniuvienė
  Regina Zlatkauskienė
  Agnė Zlatkauskienė

Biologija
   Vyda Šimulienė
   Danguolė Valiukevičienė

Chemija
  Raminta Svidinskaitė
  Rita Zavistanavičienė

Fizika
  Lena Ryliškienė
  Dobilas Juška

Geografija
  Jadvyga Bagdonienė
  Neringa Baležentienė

Technologijos
  Eglė Kerienė
  Vidmantas Zakarauskas
  Rasa Trečiokienė
  Vytautas Juknevičius

Muzika
  Ilmara Ivoškienė
  Artūras Sinkevičius

Dailė
  Greta Korsakovienė
  Ingrida Tumėnaitė - Visockė

​Ekonomika
  Aurelija Vasiliauskienė

Kūno kultūra
  Vaidutė Ižikovienė
  Ada Kazlauskienė
  Liuda Navickienė
  Romas Ambraziūnas
  Valdas Kazlauskas

ADMINISTRACIJA


Direktor​ė
Ramutė Latvelienė
III vadybinė ​kategorija
Tel. +370 694 87125
E-paštas:
rastine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt


Direktor​iaus pavaduotojas ugdymui
Andrius Alminas
Tel. +370 673 88552
E-paštas:
jonopauliausparapija@gmail.com

​Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ​švietimui
Kristina Žilienė
Tel. +370 694 41541
E-paštas: jp2gimnazija.pavad202@gmail.com


​Direktoriaus pavaduotoja
pradiniam ugdymui
Renata Baršukaitienė
​Tel. +370 694 36442
E-paštas:
pradine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt

​Direktor​​iaus pavaduotoja ugdymui
Giedrė Mazurkevičienė
kuruoja 5-8 klases
III vadybinė ​​kategorija
Tel. 8 37 37 80 54
E-paštas:
rastine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt


​Direktor​​iaus pavaduotoja ugdymui
​Marija Šalčiuvienė
​kuruoja I - IV gimnazines klases
​III vadybinė ​kategorija
​Tel. +370 682 15417
E-paštas:
marija.salciuviene@gmail.com,


​Direktor​iaus pavaduotojas ūkio reikalams​
Algimantas Mikolėnas
Tel. +370 682  14256
E-paštas:
rastine@jp2gimnazija.kaunas.lm.lt