Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos narių susirinkimas

2019 m. gegužės 28 dieną Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje vyko Visuotinis nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos narių susirinkimas. Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių:

J. E. Vyskupas K. Kėvalas, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyriausiasis specialistas P. Navickas, NKMA pirmininkė R. Šalkauskienė ir Lietuvos katalikiškų mokyklų atstovai.
Po Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktorės R. Latvelienės sveikinimo žodžio svečiai stebėjo meninę kompoziciją „Tebus šviesa“ (vadovės Aurelija Pielikienė, Edita Zdanienė). Šventėje dalyvavo pradinių klasių choras (vadovė Ingrida Tarvydienė), liaudiškos muzikos kapelija (vadovas Dalius Ivanauskas), baleto šokėjų grupė (vadovė Viktorija Abramavičienė). Skambėjo folkloro ansamblio „Gilė“ (vadovai Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius), grupės „Code Zero“ ( vadovas tikybos mokytojas Matvydas Randis), choro (vadovė Ilmara Ivoškienė) dainos.
Nuotaikingą gamtamokslinio ugdymo pristatymą paruošė IT mokytojos A. Zlatkauskienė ir R. Zlatkauskienė, o sielovados veiklas pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Žilienė, sielovados projektų koordinatorė ir tikybos mokytoja I. Pamarnackaitė bei tikybos mokytoja I. Grigienė.
Renginį vedė gimnazijos buvęs mokinys, muzikos mokytojas Artūras Sinkevičius. Tikimės, jog svečiai išsinešė puikius prisiminimus apie mūsų gimnaziją.

  • Hits: 672