Moksleivių forumas

„Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukitės lobį danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda,  kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“.                  

Mt 6, 19–23 „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“

25
D​IENOS
16
​VALANDOS
34
​MINUTĖS
07
​SEKUNDĖS

Moksleivių forumas ateities mokyklai
2019m. ​vasario 2​8 d.
Jono Pauliaus II gimnazija
Baltų pr. 103, Kaunas

13.00 – 13.30 Registracija. Arbata.
13.30 Forumo atidarymas. Sveikinimas.
13.35 „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“. Įvadas į temą. Pranešėjas - Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas.
13.55 – 14.55  Darbas mišriose grupėse. 
14.55 – 15.25 Refleksija ir apibendrinimas 
15.25 Apdovanojimai

Projekto “Jaunimo forumai ateities mokyklai” metu organizuojamas forumas 11-16 metų moksleiviams. Bendraamžiai diskutuos apie pasaulinę ir vietinę skurdo ir lobizmo problemą, dalysis idėjomis, planuos iniciatyvas. Forumas skatins jaunus žmones aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime, domėtis pasaulio aktualijomis, ugdyti jaunimo lyderystės ir lavinti viešo kalbėjimo įgūdžius.

PATVIRTINTA
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos direktoriaus
2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-8


KAUNO MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ 5-9 KLASIŲ MOKINIŲ  JAUNIMO FORUMO
„KUR TAVO LOBIS, TEN IR TAVO ŠIRDIS“. SKURDAS NĖRA PASIRINKIMAS.
NUOSTATAI

​I  BENDROSIOS NU​OSTATOS

1. Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5-9 klasių mokinių  jaunimo forumo „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“(toliau jaunimo forumo ) nuostatai reglamentuoja forumo organizavimo ir vykdymo tvarką.

2. Jaunimo forumą organizuoja Kauno Jono Pauliaus II gimnazija.

II.TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 ​3. Jaunimo forumas yra projekto “Jaunimo forumai ateities mokyklai” (http://fys-forums.eu/it/) dalis, kurio tikslas – sukurti naują jaunimo forumų modelį bei priemones, reikalingas mokykloms savarankiškai planuoti bei organizuoti jaunimo forumus.

4. Uždaviniai:

     4.1. siekiama skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime;
     4.2. domėtis pasaulio aktualijomis;
     4.3. ugdyti jaunimo lyderystės įgūdžius;
     4.4. lavinti viešo kalbėjimo įgūdžius.

IV. ORGANIZAVIMAS

5. Renginys vyks 2019 m. ​vasario 2​8  d. 13.30 val. Kauno Jono Pauliaus II gimnazija  (Baltų pr. 103,  Kaunas). Dalyvių registracijos pradžia 13.00 val.

V. REGISTRACIJA

6. Jaunimo forumo dalyvių registracija iki 2019 m. ​vasario 25 d. pagal pateiktą paraiškos formą. ​
    Kilus neaiškumams skambinti tel. 8 69477863 Giedrei Mazurkevičienei.

Giedrė Mazurkevičienė

 tel. 8 694 77863

Copyright Text and Footer Links