LOGOPEDAI

Logopedų konsultacijos

  • Tiria mokinių kalbą ir išaiškina jų kalbos, kalbėjimo ar ​sklandaus kalbėjimo (mikčiojimo) sutrikimus;
  • Nustato kalbos sutrikimų priežastis ir pobūdį;
  • Teikia korekcinę logopedo pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir ​sklandaus kalbėjimo (mikčiojimo) sutrikimų; t.y. tarties, rašymo, skaitymo, mikčiojimo ir kt.;
  • Parenka diferencijuotus, specifinius, efektyvius metodus ir būdus šiems sutrikimams ​įveikti;
  • Supažindina tėvus su jų vaiko kalbos, kalbėjimo ar ​sklandaus kalbėjimo (mikčiojimo) sutrikimais;
  • Šviečia pedagogus, tėvus (globėjus), mokinių kalbos ugdymo ir sutrikimų ​įveikimo klausimais.


​LOGOPEDĖS  SPEC.  PEDAGOGĖS
Violetos Katinienės 
KONSULTACIJOS
Skambinti mob. tel. 8 610 10515