​MOKYTOJAI

5 – 8 ir I – IV ​gimnazinių klasių

2018 / 2019 m. m.

Tikyba
   Andrius Alminas (kapelionas)
   Kristina Šabūninienė *
   Irena Grigienė
   Indrė Pamarnackaitė
   Mantvydas Randis
   Ona Varžinskaitė

​Lietuvių (gimtoji) kalba
  Aušra Pekšienė
  Audra Bražukaitė
  Laimutė Lingytė
  Giedrė Mazurkevičienė
  Beata Šadzevičienė
  Aurelija Pielikienė​
  Dainora Vasilė​
  Snieguolė Vaitilavičiūtė​
  Edita Zdanienė​

Užsienio kalbos Anglų 
   Edita Brazauskienė​
   Vilma Šidlauskienė​
   Jurgita Stauskienė​
   Lina Steponkienė
   Aušra Žiužnytė
   Dalia Ušparienė​
   Ana Gaidamavičienė
   Marius Jankevičius
   Armandas Rumšas
   Gerda Juodiškienė

Vokiečių
   Laima Bytautienė​
   Vilija Žygienė

Rusų
   Renata Baršukaitienė
   Violeta Černiuvienė
   Ramutė Petrakova
   Antanina Versickienė

Prancūzų
  Aneta Ona Trapenskienė

Istorija
  Birutė Ambraziūnienė
  Audronė Bakūnienė
  Vaida Kemzūrienė
  Vaidutė Godaitė

Matematika
  Rima Margienė
  Laimutė Navickienė
  Jolanta Paulauskienė
  Marija Šalčiuvienė
  Diana Stanionienė
  Nijolė Určinauskienė
  Raimunda Vaitkevičienė
  Vilija Verpečinskienė

Informacinės technologijos
  Edita Mikniuvienė
  Regina Zlatkauskienė
  Agnė Zlatkauskienė

Biologija
   Vyda Šimulienė
   Danguolė Valiukevičienė

Chemija
  Raminta Svidinskaitė
  Rita Zavistanavičienė

Fizika
  Lena Ryliškienė
  Dobilas Juška

Geografija
  Jadvyga Bagdonienė
  Neringa Baležentienė

Technologijos
  Eglė Kerienė
  Vidmantas Zakarauskas
  Rasa Trečiokienė
  Vytautas Juknevičius

Muzika
  Ilmara Ivoškienė
  Artūras Sinkevičius

Dailė
  Greta Korsakovienė
  Ingrida Tumėnaitė - Visockė

​Ekonomika
  Aurelija Vasiliauskienė

Kūno kultūra
  Vaidutė Ižikovienė
  Ada Kazlauskienė
  Liuda Navickienė
  Romas Ambraziūnas
  Valdas Kazlauskas 

Copyright Text and Footer Links