​REKVIZITAI

Gavėjo pavadinimas:        Kauno Jono Pauliaus II gimnazija
Atsiskaitomoji sąskaita:   LT554010051001758210
Bankas                                AB DNB
Banko kodas                      40100,
Įmonės kodas​                    302868589Atlyginimas už ugdymą mokamas banko pavedimu:

Mokėjimo suma:               Už 2019/2020 m. m. 100 eurų (metinis)  50 eurų (pusmečiui)
Gavėjo pavadinimas:       Kauno Jono Pauliaus II gimnazija
Atsiskaitomoji sąskaita:   LT554010051001758210
Bankas                               AB DNB
Banko kodas                    40100
Įmonės kodas                   302868589
Mokėjimo paskirtis:      

1) „Mokinio: vardas, pavardė, gimimo data,  klasė, I/II pusmečio arba metinis atlyginimas už ugdymą“. 
2) „Mokinio: vardas, pavardė, gimimo data. Būsimas pirmokas.  I pusmečio atlyginimas už ugdymą“.Už būsimų pirmokų testo rengimą, vertinimą ir kanceliarines išlaidas
renkama 10 EUR (dešimt eurų) įmoka.
Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą: Nr. LT504010051001758203,

Įmonės kodas ​ 302868589
AB DNB bankas,  banko kodas 40100.
Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį: „Mokinio vardas, pavardė
Už stojimą į 1 klasę.

Copyright Text and Footer Links