​TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslai:

  1. Stiprinti katalikiškų vertybių ugdymą bendradarbiaujant su gimnazijos bendruomene ir socialiniais partneriais. 
  2. Skatinti mokinių savarankišką ugdymą(si), siekiant individualios pažangos, vertinimo, įsivertinimo kokybės.
  3. ​Atnaujinti ir modernizuoti mokymosi aplinkas.

Uždaviniai:

  1. Stiprinti kokybišką katalikiškų vertybių ugdymą bei socialinius įgūdžius saugioje aplinkoje.
  2. Didinti bendravimo ir bendradarbiavimo tarp atskirų gimnazijos bendruomenės grupių ir socialinių partnerių  efektyvumą.
  3. Stebėti kiekvieno mokinio pasiekimus ir pažangą ir siekti į(si)vertinimo kokybės.
  4. Atnaujinti ir  modernizuoti mokymosi aplinkas.


Copyright Text and Footer Links