ADMINISTRACIJA

Direktorė Ramutė Latvelienė

Direktorė
Ramutė Latvelienė

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Andrius Alminas

pavaduotoja

Direktoriaus
pavaduotoja neformaliajam švietimui
Kristina Žilienė

Direktoriaus 
pavaduotoja pradiniam ugdymui
Renata Baršukaitienė

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Marija Šalčiuvienė
/kuruoja I - IV gimnazines kl./

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Giedrė Mazurkevičienė
/kuruoja 5-8 klases/

Direktoriaus
pavaduotojas ​ūkio reikalams
Algimantas Mikolėnas

Copyright Text and Footer Links