GIMNAZIJOS VIZIJAMISIJA, VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

GIMNAZIJOS VIZIJA

Jono Pauliaus II gimnazija –šiuolaikiška, nuolat besimokanti bendruomenė , puoselėjanti krikščioniškąsias vertybes, demokratiška, atvira kaitai, inovatyvi, siekianti aukštos ugdymo/si kokybės.

GIMNAZIJOS MISIJA

Gimnazijos paskirtis – teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, puoselėti katalikiškomis vertybėmis grindžiamą bendravimą, ugdyti dvasingą, šiuolaikišką, pilietišką asmenybę stiprinant gamtos ir tiksliųjų mokslų inovatyvų mokymą.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Darniai funkcionuojanti veiklaus tikėjimo bendruomenė, kurioje bendražmogiškas, kultūrinis ir krikščioniškasis ugdymas papildo vienas kitą.

Copyright Text and Footer Links