Sielovada

Sielovada Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje yra sritis, padedanti ugdyti ir brandinti gimnazijos bendruomenės tikėjimą, ieškoti gyvo ir asmeninio ryšio su Jėzumi. Sielovada gimnazijoje įgauna konkrečią išraišką per sielovadinę formaciją – rekolekcijas, pokalbius, giesmę, įvairius dvasinius susibūrimus, diskusijas, religinius renginius, piligrimystę, vertybinio ugdymo programas, tikybos pamokas, Eucharistijos šventimą, bendrą maldą, adoraciją, tarpusavio tikėjimo liudijimą.

 • Šv. Mišios už kiekvieną gimnazijos klasę aukojamos sutartu laiku – kartą per savaitę, gimnazijos koplyčioje;
 • Bendra malda gimnazijos mokytojams sutartu laiku - pirmadieniais gimnazijos koplyčioje;
 • Dvasingumo valanda sutartu laiku, kiekvienai klasei 1 kartą per mėnesį;
 • Dvasingumo paskaitos-konferencijos mokytojams kartą per mėnesį;
 • Rekolekcijos kartą per mokslo metus visoms klasėms;
 • Susikaupimo popietės, susitaikinimo pamaldos – advento ir gavėnios laikotarpiu mokytojams ir mokiniams;
 • Tėvų dvasiniai renginiai, programos, kursai;
 • Rekolekcijoms mokytojams ir kt.

Sielovadinės veiklos paskirtis:

 • Visos bendruomenės tęstinis religinis ugdymas - formacija;
 • Asmeninių, edukacinių bei socialinių kompetencijų ugdymas;
 • Skatinamas aktyvus gimnazijos bendruomenės, šeimos ir bažnyčios bendradarbiavimas, orientuojantis į bendro tikslo siekimą;
 • Gimnazijos bendruomenės narių religinių žinių gilinimas, siekiant gerinti pasiruošimą gimnazijoje sielovadiniai misijai atlikti;
 • Sielovados komandos bendradarbiavimas su uždavinių įgyvendinimo dalyviais ir partneriais.

Tikslas ir uždaviniai:

 • Sudaryti galimybes gimnazijos darbuotojų, mokinių ir jų tėvų religiniam švietimui ir tikėjimo patirčiai išgyventi;
 • Supažindinti su bažnytine veikla, maldos būdais, liaudiško pamaldumo praktikomis;
 • Kristocentriškumas ir pagalba pažinti ir susitikti gyvąjį Dievą;
 • Sudaryti galimybes neformaliai veiklai - diskusijoms, savanorystei ir pan.;
 • Ugdyti sakralinės muzikos pajautą;
 • Padėti praktikuoti krikščionišką gyvenseną bendruomenėje.

Sielovados grupę sudaro:

 • Kapelionas kunigas Andrius Alminas
 • Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Kristina Žilienė
 • Sielovados projektų koordinatorė Indrė Pamarnackaitė
 • Tikybos mokytojas Mantvydas Randis
 • Tikybos mokytoja Irena Grigienė
 • Lietuvių k. mokytoja Beata Šadzevičienė
 • Tikybos mokytoja Kristina Šabūninienė