Mūsų istorija

Etnografinis muziejus „Seklytėlė“

Senolių buities daiktai

Muziejaus veikla

Muziejuje vyksta netradicinės pamokos: ,,Lino kelias“, ,,Vargo mokykla“, ,,Senolių darbai ir papročiai“, ,,Kūčių vakarienė“, ,,Knygnešiai“, ,,Pinigai Lietuvos gyvavime“. Mokyklos muziejaus dėka kiekvienais metais vykdomas projektas ,,Kalėdų dovanojimo džiaugsmas“, kurio metu šelpiami vaikų namai, vieniši seneliai, soc. remtinos šeimos. Muziejus bendradarbiauja su Šilainių seniūnija, Šventosios Dvasios bažnyčia, su Knygnešio M.Račkaus anūke doc. I.Kubiliene. Nuolat rengiami bendri renginiai: ,,Senovės lietuvių papročiai ir tradicijos Vėlinių laikotarpiu“, ,,Kalėdų žvaigždei sužibus“, Knygnešio ir Spaudos atgavimo dienoms paminėti. Muziejus priima lankytojus ir iš kitų ugdymo įstaigų. Jį nuolat lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai. Muziejus dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Comenius“, kuriame pristatė senąsias lietuvių tautos tradicijas ir papročius. Šiuo metu muziejus kartu su Šilainių seniūnija, Šventosios Dvasios bažnyčios klebonu Emiliu Jotkumi, Šilainių bendruomene vykdo konkursą ,,Šilainių vaikai Lietuvos tūkstantmečiui“. Mokyklos muziejaus eksponatai-pagalbinė priemonė mokytojams, supažindinant ugdytinius su protėvių gyvenimu, jų istorine praeitimi.

Pasiekimai

Muziejaus dėka mokiniai labiau susipažįsta su Lietuvos istorija. Mokyklų muziejų apžiūrose užima prizines vietas už tautos tradicijų puoselėjimą ir tęstinumą. Apie muziejaus veiklą ne kartą rašė Šilainių bendruomenės laikraštyje ,,Šilainių žinios“. Muziejaus vadovai apdovanoti už patriotinį ir pilietinį mokinių ugdymą mokyklos direktoriaus, Jaunųjų turistų centro, Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo, Kauno miesto savivaldybės Šilainių seniūnijos seniūno, Kauno miesto mero ir vicemero Padėkos raštais.

Muziejus

Etnografinis muziejus ,,Seklytėlė“ įkurtas 1995 metais, kai buvo atidarytas atskiras pradinių klasių pastatas. Muziejaus įkūrėja ir globėja tuo metu buvo mokyklos direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui Nijolė Šadauskienė (mirė 1998 m.). Po jos mirties daugelį metų muziejaus veiklai vadovavo pradinių klasių mokytoja Gražina Kuodienė. Jau daugelį metų etnografinio muziejaus veiklą vykdo šios mokyklos pradinių klasių vyr. mokytojai Viktoras ir Ramutė Rimkai. Muziejus glaudžiasi pusrūsio patalpose įrengtose dviejose klasėse. Pirmoje patalpoje daug eksponatų skiriama Knygnešių atminimui (kadangi šalia šios mokyklos Spaudos draudimo metais gyveno Knygnešys Mykolas Račkus). Parengta ekspozicija apie mūsų senolių buityje naudojamus darbo įrankius. Antroje patalpoje įrengta senovinė seklyčia, kurioje eksponuojami daiktai primena paprastų kaimo žmonių gyvenimą, jų buitį.
Knygnešystė
Seklyčia

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas