Psichologo pagalba

Psichologas mokykloje:

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus) bei mokytojus mokymosi, emocinių, elgesio bei bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais šių problemų sprendimo klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius bei teikia rekomendacijas pagal gautas tyrimų išvadas;
 • Kuria ir įgyvendina pradinėje mokykloje psichologinių sunkumų prevencines programas, padedančias išvengti asmenybės ir ugdymosi problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius;
 • Bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu susijusiais asmenimis, siekiant padėti vaikams, turintiems psichologinių sunkumų.

Kada kreiptis į mokyklos psichologą?

 • Kai mokinys jaučiasi vienišas, nepritampantis prie aplinkos, nepasitikintis savimi;
 • Turi mokymosi sunkumų;
 • Jį kamuoja nerimas, prislėgta nuotaika;
 • Turi bendravimo problemų (su bendraamžiais, mokytojais, tėvais), patiria patyčias, smurtą;
 • Patiria gyvenimo pokyčius, kuriuos gali būti sunku įveikti (gyvenamosios vietos, mokyklos keitimas, tėvų skyrybos, artimojo netektis, kito vaiko šeimoje atsiradimas ir kt.);

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas mokiniams iki 16 metų);
 • į psichologą kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA