Gamtamokslinis ugdymas

Tikslas – efektyvinti ugdymo(si) kokybę siekiant kiekvieno mokinio pažangos, stiprinant gamtos mokslų, matematikos ir IT inovatyvų mokymą.

Gamtos mokslų dalykų pamokos turinys - tai mokymas(is) ir  žinios, sukauptos tyrinėjant ir eksperimentuojant.

  • Moderni biochemijos laboratorija (šiuolaikinės technologijos, modernios mokymo priemonės,  įrengimai, 3D programos).
  • Specializuotas gamtos mokslų kabinetas. 3D biologijos kabinetas.
  • Naujos kartos išmanioji lenta ir personaliniai gimnazistų kompiuteriai.
  • Integruotos technologijos pamokos į praktines ir eksperimentines chemijos bei fizikos pamokas.
  • Vasaros stovykla Vilniaus universiteto bazėje Pūvočiuose (prioritetas I, II kl. gimnazistams).
  • Papildomos gamtamokslio ugdymo programos (prioritetas I, II kl. gimnazistams).

Balandžio 29 dieną vyko 8 klasių mokinių, besidominčių gamtos mokslais ir norinčių mokytis „KTU klasėje“, susitikimas su priėmimo komisija: gimnazijos direktore R. Latveliene, direktorės pavaduotojais ugdymui M. Šalčiuviene, kunigu A. Alminu bei gimnazijos tarybos pirmininku D. Vilku. Mokiniai prisistatė, išsakė savo lūkesčius, norus, ateities planus ir vizijas, sužinojo apie universiteto teikiamas galimybes, kurios stiprins mokinių praktinius įgūdžius laboratorijose bei kitose erdvėse. Mokiniai, kurie mokysis 2022 – 2023 mokslo metais gimnazijoje steigiamoje „KTU klasėje“, gilins gamtos ir tiksliųjų mokslų žinias, ugdysis ir plėtos kompetencijas universitetiniu lygiu.


KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas