Gamtamokslinis ugdymas

Tikslas – efektyvinti ugdymo(si) kokybę siekiant kiekvieno mokinio pažangos, stiprinant gamtos mokslų, matematikos ir IT inovatyvų mokymą.

Gamtos mokslų dalykų pamokos turinys - tai mokymas(is) ir  žinios, sukauptos tyrinėjant ir eksperimentuojant.

  • Moderni biochemijos laboratorija (šiuolaikinės technologijos, modernios mokymo priemonės,  įrengimai, 3D programos).
  • Specializuotas gamtos mokslų kabinetas. 3D biologijos kabinetas.
  • Naujos kartos išmanioji lenta ir personaliniai gimnazistų kompiuteriai.
  • Integruotos technologijos pamokos į praktines ir eksperimentines chemijos bei fizikos pamokas.
  • Vasaros stovykla Vilniaus universiteto bazėje Pūvočiuose (prioritetas I, II kl. gimnazistams).
  • Papildomos gamtamokslio ugdymo programos (prioritetas I, II kl. gimnazistams).

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA