Specialioji pedagoginė pagalba

Rasa Benešiūnienė

 • PIRMADIENIS
  11.00 – 14.30
 • ANTRADIENIS
  10.00-14.30
 • TREČIADIENIS
  11.00 – 14.30
 • KETVIRTADIENIS
  10.00-14.30
 • PENKTADIENIS
  11.00 – 14.30
Kabinetas Nr. 125,
Baltų pr. 103

Birutė Globienė

 • PIRMADIENIS
  12.00 - 17.00
 • ANTRADIENIS
  12.00 - 17.00
 • TREČIADIENIS
  12.00 - 17.00
 • KETVIRTADIENIS
  12.00 - 17.00
 • PENKTADIENIS
  12.00 - 17.00
Kabinetas Nr. 111,
Baltų pr. 123

Specialioji pedagoginė pagalba mokykloje:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Padeda įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas gyvenime, praktinėse situacijose.
 • Teikia individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, atliekant užduotis klasėje, namuose, dalyvaujant neformaliose veiklose.
 • Teikia rekomendacijas mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas.
 • Bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi pasiekimus, sunkumus.
 • Formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA