Ataskaitos

Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ataskaitos“ pateikiamos finansinės, egzaminų rezultatų ir kitos ataskaitos.


KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas