Planavimo dokumentai

Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai.

MOKYKLOS STRATEGINIAI, UGDYMO BEI VEIKLOS PLANAI.

MĖNESIO VEIKLOS PLANAI.