Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba

Rima Skučienė

 • PIRMADIENIS
  8.00 – 12.00/12.30 - 15.00
 • ANTRADIENIS
  8.00 – 12.00/12.30 - 16.00
 • TREČIADIENIS
  8.00 – 12.00/12.30 - 16.00
 • KETVIRTADIENIS
  8.00 – 12.00/12.30 - 16.00
 • PENKTADIENIS
  8.00 – 12.00/12.30 - 15.00
Kabinetas Nr. 101,
Baltų pr. 103

Renata Padleckienė

 • PIRMADIENIS
  8.00 - 12.00/12.30 - 16.30
 • ANTRADIENIS
  8.00 - 12.00/12.30 - 16.30
 • TREČIADIENIS
  8.00 - 12.00/12.30 - 16.30
 • KETVIRTADIENIS
  8.00 - 12.00/12.30 - 16.30
Kabinetas Nr. 111,
Baltų pr. 123

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pagalba:

 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas gimnazijos bendruomenei;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra; gimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija gimnazijoje;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, pateikimas gimnazijos bendruomenei;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos patekimas ir šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra gimnazijoje;
 • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo nustatymas;
 • dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse;
 • pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • užkrečiamųjų ligų epidemiologinė priežiūra gimnazijoje;
 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas pagalba organizuojant ir pravedant sporto renginius gimnazijoje.