Rekolekcijos Kulautuvoje

Birželio 10-14 d. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos Sielovados grupė organizavo 7 kl. mokinių rekolekcijas Kulautuvoje „Jus aš draugais vadinu“.

Rekolekcijose dalyvavo 7B, 7D, 7E ir 7F klasių mokiniai. Džiugu, kad į programos bendrystės vakarą taip pat įsijungė nemaža dalis mokinių tėvelių. Nuoširdžiai dėkojame rekolekcijų konferencijų vedėjams s. Ingai Rukaitei FMA, Rūtai Godliauskaitei, Mantvydui Randžiui ir s. Donatai Tėvelytei FDCJ. Taip pat labai dėkojame administracijai už apsilankymus, kapelionui A. Alminui už aukotas šv. Mišias, klasių auklėtojoms bei mokytojams, buvusiems kartu su mokiniais ir taip pat Sielovados grupės nariams pavaduotojai Kristinai Žilienei, mokytojoms Beatai Šadzevičienei, Irenai Grigienei, Onai Varžinskaitei, Mantvydui Randžiui ir Indrei Pamarnackaitei. Tikimės, kad šis bendrystės su Dievu ir kitais laikas duos gražių vaisių.

  • Hits: 1266