Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalis

Rugsėjo 12 d. gimnazijos 9-ų klasių mokiniai ir choristai iš 8-10 kl. dalyvavo Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalyje "Būk drąsus sekti Jėzumi" Šiluvoje.

Nuo pat ankstyvo ryto trys autobusai mokinių ir lydinčių mokytojų pajudėjo į Šiluvos atlaidus ir dalyvavo festivalio programoje, į kurią susirinko per 1500 mokinių iš įvairių Lietuvos katalikiškų mokyklų. Jautėme, kaip gera būti tokios didelės katalikiškos "šeimos" nariais, kartu jungtis į maldą, giedojimą jungtiniame chore bei kitas bendras veiklas. Didelį ačiū sakome renginio organizatoriams, mokyklos direktorei R. Latvelienei ir administracijai, lydintiems mokytojams, chorą paruošusiai muzikos mokytojai I. Ivoškienei už kartu praleistą prasmingą laiką.

  • Hits: 882