Rekolekcijos Šiluvoje

Gegužės 7-8 dienomis gimnazijos I klasių mokiniai dalyvavo Jono Pauliaus II gimnazijos sielovados ir Kauno Arkivyskupijos Jaunimo centro organizuojamose rekolekcijose „Esi vertas daugiau“ Šiluvoje.

Šis laikas buvo didelė dovana gimnazistams, pilnas prasmingų pokalbių, konferencijų, liudijimų, maldos, linksmybių ir bendrystės. Ypatingai dėkojame šias rekolekcijas vedusiems Kauno Arkivyskupijos Jaunimo centro darbuotojams ir savanoriams, kunigams Dariui Vasiliauskui ir Erastui Murauskui už patarnavimą maldos metu bei savo asmeniniu šeimos liudijimu pasidalinusiems Žanui ir Linai Talandžiams. Taip pat dėkojame gimnazijos direktorei R. Latvelienei, pavaduotojai M. Šalčiuvienei ir kapelionui kun. A. Alminui už apsilankymą ir saldžias dovanėles. Rekolekcijas organizavo tikybos mokytoja Indrė Pamarnackaitė ir pavaduotoja Kristina Žilienė, mokinius lydėjo socialinė pedagogė Agnė Jankauskienė, mokytojos Rima Margienė ir Vaida Ižikovienė.

  • Hits: 1138