Priėmimas į gimnaziją

Jono Pauliaus II gimnazija – demokratiška, atvira kaitai, inovatyvi, nuolat besimokanti gimnazijos bendruomenė krikščioniškomis tradicijomis grindžiamoje, saugioje aplinkoje.

Priėmimo tvarką į Jono Pauliaus II gimnaziją reglamentuojantys dokumentai:

Jono Pauliaus II gimnazijos klasės

Jono Pauliaus II pradinės mokyklos klasės