Popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo 100 - metis

Popiežius Jonas Paulius II – asmenybė, keitusi pasaulį.

   „Jis buvo tikrumo, ne abejonių žmogus. Mistikas, abiem kojomis stovintis ant žemės“, – sakė vienas artimiausių jo bendradarbių kardinolas Giovanni Battista Re.

   „[Broliai, seserys! Nebijokite sutikti Kristų ir priimti jo galią! Padėkite popiežiui ir visiems norintiems tarnauti Kristui ir su Kristaus galia tarnauti žmogui ir visai žmonijai! Nebijokite! Atidarykite, plačiai atverkite Kristui duris. Jo išganomajai galiai atverkite valstybių sienas, ekonomines ir politines sistemas, plačias kultūros, civilizacijos, pažangos sritis. Nebijokite! Kristus žino, kas žmogaus viduje. Jis vienas tai žino. Šiais laikais taip dažnai žmogus nežino, ką turi savo viduje, savo sielos gelmėje, savo širdyje. Jis taip dažnai netikras dėl gyvenimo šioje žemėje prasmės. Jį kamuoja abejonės, kurios tampa beviltiškumu. Tad prašau jūsų, leiskite, maldauju nuolankiai ir su pasitikėjimu, leiskite Kristui kalbėti žmogui. Tik jis turi gyvenimo, taip! amžinojo gyvenimo žodžius. ]“ Jonas Paulius II

    5 – 10 klasių mokinių kūrybinių darbų parodą „Popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo 100 – metis“ paruošė dailės mokytojos Greta Korsakovienė ir Ingrida Tumėnaitė Visockė.

 

  • Hits: 340