2021 m. - kardinolo Vincento Sladkevičiaus metai

2021 metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. „Nuostabus buvo. Mielas. Labai dvasingas“, – taip Vincentą Sladkevičių apibūdina jo įpėdinis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Toks kardinolas išliko ir daugelio žmonių atmintyje.

V. Sladkevičius yra antrasis Lietuvos kardinolas. Pirmasis kardinolas, Jurgis Radvila, gyveno prieš daugiau nei 350 metų. Antrasis Lietuvos kardinolas – Vincentas Sladkevičius gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. Kaišiadorių rajone, Guronių kaime. Jis kilęs iš paprastos neturtingos šeimos. Anksti netekęs tėvo, patyrė nuolatinį sovietų valdžios persekiojimą. 1944 m. V. Sladkevičius baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, įšventintas į kunigus. Tarnavo provincijoje, nedideliuose miesteliuose ir kaimuose. Vėliau jis tapo kunigų seminarijos prefektu ir dvasios tėvu. 1957 m. V. Sladkevičius buvo įšventintas Kaišiadorių vyskupu – ir iškart ištremtas į kitą Lietuvos pusę, protestantišką kraštą. 1975 m. tapo marijonų vienuoliu. Į Kaišiadoris grįžo 1982 m. V. Sladkevičius kardinolu popiežiaus paskirtas 1988-aisiais. Lietuvos katalikai šią žinią priėmė kaip pergalę prieš sovietų režimą. Jis taip pat buvo Kauno arkivyskupu, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku. Šis iškilus žmogus mirė 2000 m. gegužės 28 d. palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje.

V. Sladkevičius nuo pat mažens buvo gabus mokslams, pamaldus ir tiesiog spinduliuojantis tikėjimu bei gerumu. Tačiau jis nestokojo ir tvirtybės bei orumo. Kardinolas buvo tikras jaunimo mokytojas bei įkvėpėjas: „Jo gyvenimo šūkis toks ir buvo – „Padaryk mane gerumo ženklu“. Su visais kardinolas mokėjo rasti bendrą kalbą, tuos žmones sustiprinti, savotiškai pakelti aukščiau žemės. Jis tą darė savo pasisakymais, nurodymais, padrąsinimu, o kartais – ir griežtesniu žodžiu, kad Dievą labiausiai už viską reikia mylėti. Gal todėl jis ir buvo visiems prieinamas. Pats, turėdamas gerą didelę širdį, ir kitiems norėdavo padėti“, – prisimena vysk. J. Matulaitis.

Taip pat prisimename kardinolą kaip iškilų Lietuvos atgimimo laikotarpio veikėją. Būtent šiam dvasininkui per Sausio 13-osios įvykius buvo patikėta saugoti Kovo 11-ąją pasirašytą Nepriklausomybės atkūrimo aktą. „Tai buvo žmogus, kuriuo buvo pasitikima, žmogus, kurio integralumas, moralinis integralumas ir gebėjimas atsispirti grėsmėms buvo neabejotinas. Neužmirškime, kad jis pragyveno didžiąją gyvenimo dalį iš pogrindžio, vadovavęs, aktyviai dalyvavęs bažnyčios pogrindžio veikloje. (...) Šia prasme jis turėjo didelę pogrindžio patirtį ir žinojo, kaip elgtis su okupantais“, – rašo religijotyrininkas dr. Vytautas Ališauskas.

V. Sladkevičius buvo kuklus, pakantus ir pagarbus visiems. Kardinolas visus mielai priimdavo į svečius, nepaisydamas, kokios jų einamos pareigos, politinės bei religinės pažiūros ar praeityje padarytos klaidos. Jis stengėsi kuo plačiau atverti visas duris, kad Dievo malonė ir šviesa galėtų prasiskverbti į žmonių gyvenimą. Ir jis ragino kitus, kad tai šviesai nebūtų daroma jokių kliūčių. Pasak vyskupo emerito J. Matulaičio, pavyzdinis atsidavimas Dievui ir bažnyčiai – pagrindinės savybės, dėl kurių kardinolas „įsirašė“ į Lietuvos istoriją.

V. Sladkevičiaus gyvenimą ir veiklą tyrinėjo bei aprašė I. Petraitienė, J. Laurinavičius, V. Ališauskas  ir kt.

Irenos Petraitienės straipsnių ciklas apie kardinolą Vincentą Sladkevičių (bernardinai.lt):

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (XI). ATGIMIMO KARDINOLAS

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (X). KRISTŲ LAIDOJA, BET JIS GYVAS

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (IX). TREMTIS BAIGĖSI

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (VIII). NEBŪKITE PAKELIŲ ŽMONĖS 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija  (VII). AKTYVIŲ BIČIULIŲ KOMPANIJA 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (VI). MOKYTOJAS, MEISTRAS, GAMTOS PASLAPČIŲ ŽINOVAS

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (V). TREMTIS, TAPUSI DIEVO PALAIMA

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (IV). VYSKUPO PIJUSĖ 

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (III). POPULIARUSIS KUNIGŲ SEMINARIJOS DVASIOS TĖVAS

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (II). UGNINGI PAMOKSLAI IR EILĖS PRIE KLAUSYKLOS

Kard. V. Sladkevičiaus istorija (I). GABUS JAUNUOLIS, KURĮ ĮKVĖPĖ SILPNIEJI 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&nid=8271&pg=1

 

M. Petrulienė, J. Anilionytė. „Kardinolo Sladkevičiaus metai: Nepriklausomybės Aktą saugojusio dvasininko idealai matomi kaip pavyzdys ir šiandienai“:

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1311758/kardinolo-sladkeviciaus-metai-nepriklausomybes-akta-saugojusio-dvasininko-idealai-matomi-kaip-pavyzdys-ir-siandienai

 

Knygos apie kardinolą Vincentą Sladkevičių:

 

Pagal www.bernardinai.lt ir https://kaunoarkivyskupija.lt parengė L. Povilaitienė

 

 

 

  • Hits: 2151

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas