Gerosios patirties sklaidos renginys

Nors karantinas pakeitė labai daug planų, tačiau mūsų gimnazija nuotoliniu būdu įgyvendina  Erasmus + projekto „Utilizing the computers as a tool in studying - own knowledge acquiring“ veiklas bei dalinasi gerąja patirtimi su Kauno m. mokytojų bendruomene.

Šių metų balandžio mėn. 7 d. projekto vykdytojos Gerda Juodiškienė, Edita Brazauskienė ir Agnė Zlatkauskienė kartu su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru organizavo gerosios patirties sklaidos renginį „Virtualių mokymosi aplinkų naudojimas CLIL pamokose. Erasmus+ projekto „Kompiuterinių priemonių naudojimas pamokose – mūsų įgytos kompetencijos“, kuriame buvo pristatytas projektas ir jame vykdomos veiklos bei projekto pamokose naudojamos kompiuterinės mokymo(-si) aplinkos.

  • Hits: 98