Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje naujus mokslo metus pradės „KTU klasė“

2022-2023 mokslo metais devyniuose regionuose 13 ugdymo įstaigų steigiamos „KTU klasės“.

Pagrindinis jų tikslas suteikti mokiniams kompleksines, sustiprintas gamtos ir tiksliųjų mokslų, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos, informacinių technologijų žinias bendradarbiaujant Gimnazijai ir Universitetui. Balandžio 8 dieną Kaune, KTU multifunkciniame centre, įvyko ir pirmasis visų ugdymo įstaigų-partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos bendros projekto gairės ir veiklų planas.

Klasių formavimo principus spręs mokyklos

„KTU klasės“ vardas suteikiamas pirmai gimnazijos klasei remiantis KTU ir Gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Partnerių susitikime diskutuota, jog klasės komplektavimo principus ir kriterijus nustato pati ugdymo įstaiga, nes kiekvienos mokyklos strategija bei veiklos, atsižvelgiant į regiono specifiką – skiriasi.

„Universitetas neįsitraukia į klasių formavimą, nes tai išskirtinai kiekvienos mokyklos sprendimas. Pateikiame tik rekomendacijas, kokių gebėjimų ir pasiekimų turintys mokiniai turėtų į ją patekti. Tiesa, atsižvelgiant į Universiteto prioritetines veiklas, akivaizdu, jog mokiniai turėtų domėtis gamtos mokslais, nes būtent šios žinios bus stiprinamos „KTU klasėse“, – kalbėjo projektą koordinuojantis KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

1.     Priėmimą į I gimnazijos „KTU klasę“ vykdo Gimnazijos direktoriaus patvirtinta Priėmimo komisija.

2.     Tėvai /globėjai parašo prašymą, jei nori, kad Jų sūnus/duktė mokytųsi „KTU klasėje“.

3.     Mokiniai, pageidaujantys mokytis „KTU klasėje“, užpildo trejų metų pažangos stebėjimo anketą.

4.     Vertinimo kriterijai:

 

Kriterijai  - Taškai
1. Motyvacinis pokalbis. - 1-26 taškai
2. Trejų metų pažangos stebėjimo forma. - 1-24 taškai
 

5.     Komisija po pokalbio priima sprendimą dėl galimybės mokytis Gimnazijos „KTU klasėje“.

 


 

Pristatytas metinis veiklų planas

Beveik metus laiko brandintas projektas „KTU klasės“ kelia daug iššūkių tiek pačioms ugdymo įstaigoms, tiek Universitetui, todėl buvo labai svarbu išsigryninti veiklas.

„Daug diskutavome su visais partneriais apie jų mokinių poreikius ir Universiteto galimybes. Sutarėme, jog labai svarbu atverti infrastruktūrą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose, taip pat sudaryti galimybę klausytis aktualias mokslininkų paskaitas tiek KTU, tiek pasikviečiant lektorius į ugdymo įstaigą. Pagal poreikį „KTU klasės“ mokiniai galės rengti brandos darbus Universitete. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia moksline literatūra bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose,“ – kalbėjo prof. Kęstutis Baltakys.

Sudarytas planas išties intensyvus, tačiau kiekviena ugdymo įstaiga galės rinktis, kokių ir kiek veiklų pageidauja, taip pat kokia forma veiklos bus vykdomos – kontaktine KTU arba ugdymo įstaigoje, nuotoline arba mišria.

Naudos gimnazijai: 

·       Klasei suteikiamas THINK vardas. 

·       Esant poreikiui Fakulteto akademiniai darbuotojai taps brandos darbų vadovais-konsultantais, dalinsis, temą atitinkančia moksline literatūra, planuos tiriamuosius darbus laboratorijose.

·       7-10 pamokų ves Fakulteto mokslininkai, iš anksto temas suderinę su Gimnazija..

·       Bus sudarytos galimybės visus metus neribotai atvykti į Fakultetą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose.

·       Bus parengti bendri (tarpinstituciniai) straipsniai, pranešimai spaudai bei žinutės socialiniams tinklams. 

·       Gimnazijos logotipas įtraukiamas į https://ctf.ktu.edu/ partnerių skiltį su nuoroda į gimnaziją.

·       Gimnazijos partnerės mokiniai, kurie laiko chemijos ir vieno pasiriktinai dalyko (fizikos, biologijos arba IT) egzaminus bei stoja į Fakulteto siūlomas studijų programas užsitikrina vienkartinę 250 Eur. stipendiją. 

  • Hits: 608

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas