2024 m. vasario 2 d. 10.00 gimnazijos renginių salėje vyko tradicinė 5 klasių integruota technologijų, muzikos, tikybos pamoka – minėjimas „Žvakių liejimo technologijos

Kristaus paaukojimo šventė. Pašvęstųjų diena“.

Labai dėkojame IIA klasės mokinių ansambliui ir mokytojai Beatai, direktorei Ramutei, tikybos mokytojai Indrei, technologijų ir dailės mokytojoms Eglei ir Ingridai, „Gilės“ ansambliui ir mokytojams Artūrui bei Dobilui, gimnazijos jaunimo chorui ir mokytojai Ilmarai, kapelionui kunigui Andriui, mokinių tarybai ir sielovados savanoriams bei visiems prie šventės prisidėjusiems ar joje dalyvavusiems mokiniams ir jų auklėtojoms.

  • Hits: 189

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas