Birželio 4-6 dienomis gimnazijos 8 klasių mokiniai dalyvavo vertybinėje programoje-edukacinėje išvykoje "Fellowship O-M-G" Kulautuvoje

Per programą mokinius lydėjo  I. Pamarnackaitė, M. Randis, J. Žukauskas, T. Vaškevičius, B. Šadzevičienė


Lytiškumo ugdymo edukacijas mokiniams vedė M. Asakavičius ir tikėjimo patirtimi dalijosi R. Godliauskaitė.

Nuoširdžiai dėkojame nuostabioms klasių vadovėms, kartu laiką leidusiems mokytojams, savanoriams, programoje dalyvavusiems mokiniams ir jų tėveliams. Už šiltą priėmimą dėkojame Kulautuvos parapijos klebonui kun. A. Gražuliui SJ ir gerbiamam Česlovui.

Kiekvienas parsivežame gražių prisiminimų. ;)

  • Hits: 50

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas