Gruodžio 14 dienos ankstyvą rytą gimnazijoje pradėjome Šviesos pamaldomis su Taizé giesmėmis, kuriose dalyvavo gimnazijos mokiniai iš 5, 6, 8 ir I-III gimnazijos klasių

Visų dalyvavusių vardu nuoširdžiai dėkojame talentingiesiems gimnazijos Sielovados lyderiams ruošusiems šių pamaldų dekoracijas,

Skaityti daugiau: Gruodžio 14 dienos ankstyvą rytą gimnazijoje pradėjome Šviesos pamaldomis su Taizé giesmėmis,...

  • Hits: 110

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas