Tvarkos ir aprašai

Mokyklos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Tvarkos ir aprašai“ pateikiami įstaigoje galiojančių tvarkų aprašai.