Pelenų diena 2024

Pelenų trečiadienis mums ir vėl ypatingas - visa gimnazijos bendruomenė Gavėnios laiką pasitinka malda: 1-5 kl. - Šv. Jono Pauliaus II parapijos koplyčioje, o 6-8, I-IV gimnazijos klasės Šventosios Dvasios bažnyčioje.

Dėkojame visiems patarnavusiems kunigams, giedantiems ir visiems dalyvavusiems.

  • Hits: 321

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

eTwinning - tai bendruomenė Europos mokykloms

PARAPIJA

Kauno Technologijos Universitetas